Deklaracje Intrastat

Nasza firma oferuje Państwu obsługę w zakresie sporządzania deklaracji INTRASTAT, które przygotowujemy i składamy w Państwa imieniu na podstawie udzielonego upoważnienia.
Gwarantujemy rzetelne, bezbłędne i terminowe sporządzanie przedmiotowych deklaracji. Dokumenty do ich przygotowania otrzymujemy po wcześniej uzgodnionej formie dogodnej dla naszych kontrahentów. Poprzez nasz system jakości opracowujemy i przetwarzamy otrzymane dokumenty w elektronicznym pliku xml , a gotowe deklaracje INTRASTAT przesyłane są do elektronicznego systemu celnego.
Gotowe i podpisane deklaracje INTRASTAT wraz z dowodem ich przesłania do właściwej Izby Celnej dostarczamy do Państwa w/g indywidualnych uzgodnień.
Ceny naszych usług są uzależnione od ilości przekazanych dokumentów i ilości pozycji w deklaracji INTRASTAT.

Upoważnienie INTRASTAT

Galeria

Dane kontaktowe

CLT CELCONS
ul. Modlińska 8b 05-870 Błonie
664-128-993
604-778-688
e-mail: celcons@celcons.com.pl